Για πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία.

Σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αρχεία Ιατρικής Ενημέρωσης, απευθύνεται αυστηρά και μόνο σε ιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπούς επιστήμονες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού πρόσβασης, ο οποίος παρέχεται στους συνεργάτες-ιατρούς της εταιρίας κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους Ιατρικής Ενημέρωσης της metapharm, με την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης–υποστήριξης που διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα η metapharm.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη φόρμα επικοινωνίας, όπου θα δώσετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή.

error: Content is protected !!