1. Τα σκευάσματα προσφέρουν εξισορρόπηση & ομαλοποίηση συστημάτων οργανισμού.

2. Στηρίζονται στις αρχές της ορθοκυτταρικής ιατρικής (Linus Pauling – Nobel 1954) και της φυτοθεραπείας.

3. Όλα τα σκευάσματα έχουν αποτοξινωτικές και αλκαλοποιητικές ουσίες, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στις κύριες δραστικές ουσίες, ώστε με ένα σκεύασμα να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

4. Είναι προϊόντα εξειδικευμένων ευρωπαϊκών εταιριών, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και προδιαγραφές.

5. Έχει ιδιαίτερη σημασία η χρήση τους σε βάθος χρόνου και όχι οι υψηλές δοσολογίες. Προτεινόμενη χρησιμοποίηση για min. 3-4 μήνες (όση και η διάρκεια ζωής μιας γενιάς κυττάρων στο αίμα του ανθρώπου).

6. Όλα τα σκευάσματα έχουν τις πλέον σύγχρονες νόμιμες άδειες κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Για να δοθεί η άδεια κυκλοφορίας, πολλές από τις ουσίες και τις συνθέσεις περνούν από στάδιο κλινικών ερευνών.

8. Οι Α’ ύλες υφίστανται διπλούς ελέγχους από πιστοποιημένους οργανισμούς ελέγχου (τοξικών στοιχείων, μυκήτων, κλπ).

9. Τα σκευάσματα υπόκεινται σε ελέγχους κλινικής μικροσκοπίας κυττάρων αίματος, με διαφορετικές μεθόδους εξέτασης, για την παρακολούθηση και επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας τους στο ανθρώπινο κύτταρο.

10. Οι δοσολογίες και οι συνδυασμοί των ουσιών ελέγχονται και ανανεώνονται τακτικά ώστε να υπάρχει μονιμότερο αποτέλεσμα.

error: Content is protected !!